Carpyen
Antonio Carpintero, Encarnación Celdrán i Roberto Carpintero són els tres noms que donen sentit a la marca Carpyen des del 1948. La firma ha estat pionera en la creació d'elements d'il·luminació amb la intenció que, amb el pas dels anys, arribi a convertir-se en una referència per al sector. Carpyen ha fet de la seva feina un senyal d'identitat, conservant sempre la qualitat, la creativitat i la innovació.