Acústica
Solucions per aïllaments acústics i insonorització: paviments, taules, sistemes tèxtils i mobiliari fonoabsorvent que proporcionen l’acústica perfecta.